top of page
Mabapi leCDA

E thehiloe ho latela The Prevention for and Treatment of Substance Abuse Act 2008 (Act No.70 of 2008), Central Drug Authority e sebeletsa e le mokhatlo oa boeletsi o nang le taelo ea ho loantša tšebeliso e mpe ea lithethefatsi.

CDA e tshehetsa matsapa le matsapa a bankakarolo ba amehang ho fokotsa sewa sa tshebediso e mpe ya dithethefatsi le mathata a amanang le setjhaba le ho netefatsa hore ho na le momahano, kopanyo le tshebedisano pakeng tsa bankakarolo ba jwalo taolong ya tshebediso e mpe ya dithethefatsi ka hara naha.

 

Maloko a Boto a lebeletswe ho sebetsa le bankakarolo ba bohlokwa ho kenyeletswa Lefapha la Ntshetsopele ya Setjhaba, balaodi ba qobello ya molao le lekala la Mekgatlo e sa Etseng Phaello (NPO) ho sebetsana le tshebediso e mpe ya dithethefatsi le ditlamorao tsa yona malapeng le ditjhabeng.

bottom of page