top of page

Tlaleho ea Mesebetsi ea CDA

2019-2024 NDMP

Lisebelisoa

Lingoliloeng le Litlaleho

Ikakhele ka setotsoana lethathamong la lisebelisoa tseo re nang le tsona ho tseba haholoanyane ka CDA le mosebetsi oo re o etsang.

Bala litlaleho le Likhatiso tse mabapi le mesebetsi ea CDA.

Webinar ea Ts'ebetso ea bathahaselli

CDA e rometse Tlaleho ea eona ea Selemo ea 2020/21 ho Letona ho latela Molao oa Thibelo le Phekolo ea Tšebeliso e Mpe ea Lithethefatsi,

Bolaodi bo Bohareng ba Dithethefatsi bo tshwere dipuisano mabapi le ho se lekane ho tobaneng le basadi ba nang le bothata ba ho sebedisa dithethefatsi.

Selelekela sa Bolaodi bo Bohareng ba Dithethefatsi ba Aforika Borwa le Ntlhakgolo ya Dipheo tsa NDMP tsa 2019-2024.

Moqoqo oa Khoeli ea Basali
Central Drug Authority SA Selelekela
Multimedia
Want to learn more?
Give us a call today

Tel: +27 12 312 7876

Email: info@centraldrugauthority.co.za

Follow Us 

  • Twitter
  • YouTube
  • Facebook
  • Instagram

Offices 

Department of Social 

Development , 134 Pretorius Street , HRSC 

Building, Pretoria 

© 2023 by Central Drug Authority. Developed by Tesile Solutions.

bottom of page