top of page

UNksz Rachel Motsepe

Ilungu Elizimele

Buka iphrofayela >

Mnu Thabo Morabe 

Independent Ilungu

Buka iphrofayela >

UDkt Gurunathan Kistnasamy

Ilungu Elizimele

Buka iphrofayela >

UMnu Devon DeKoker

Ilungu Elizimele

Buka iphrofayela >

Rev Mlahleki Sokana

Ilungu Elizimele

Buka iphrofayela >

UNksz Fortunate Makhubu

COGTA 

UNksz Mandisa Tshikwatamba

UMnyango Wezemidlalo, Ubuciko Namasiko

Simphiwe Mncube

UMnyango Wezemidlalo, Ubuciko Namasiko

UMnu Mahomed Ally

I-South African Revenue Service

Adv. Andrea Johnson

Ukushushiswa Kwezwe

UDkt Jacob Kgalabi Ngako

UMnyango Wezempilo

UNksz Norah Pitsi 

UMnyango Wezasekhaya

Dr MP Mashabela

Umnyango Wezinkonzo Zokuhlunyeleliswa Kwezimilo

Maj. Gen. Thokozani Mathonsi

Amaphoyisa aseNingizimu Afrika

UDkt Charmain Badenhorst

Umnyango Wezobulungiswa Nokuthuthukiswa Komthethosisekelo

UNksz Nontsikelelo Nompumelelo Makaula

Isikhungo Sikazwelonke Sokuthuthukiswa Kwentsha

UNksz Nolwazi Gasa (DDG)

Umnyango Wezemfundo Ephakeme Nokuqeqesha

UNksz Philisiwe Mthethwa

Umnyango Wezokuqashwa Nezabasebenzi

Jessica Mkhwanazi

Umnyango Wezokuqashwa Nezabasebenzi

UMnu Isaac Makala (ummeleli)

Umnyango Wezokuqashwa Nezabasebenzi

UMnu Zaheer Laher

Umnyango Wezobudlelwano Bamazwe Ngamazwe Nokubambisana (Izindaba Zangaphandle)

UMnu Paseka Njobe

Umnyango Wezemfundo Eyisisekelo

Mnu MJ Kalaeamodimo

UMnyango Wezokuthuthukiswa Komphakathi

ibhodi labaqondisi

Ubuholi

I-Central Drug Authority inabamele umnyango kahulumeni okungenani abezinga lomqondisi noma elilingana kanye  amalungu omphakathi onolwazi noma ulwazi lokuphatha isidingo nokuphakelwa kwezinto noma ukwazi ukuba negalelo elikhulu ekulweni nokusetshenziswa kabi kwezidakamizwa. 

Ibhodi le-CDA

bottom of page