top of page

Umbiko Wemisebenzi ye-CDA

2019-2024 NDMP

Izinsiza

Okushicilelwe kanye nemibiko

Gxila ochungechungeni lwezinsiza esinazo ukuze uthole okwengeziwe nge-CDA nomsebenzi esiwenzayo.

Funda imibiko kanye nokushicilelwa kwemisebenzi ye-CDA.

I-Webinar Yokubandakanya Ababambiqhaza

I-CDA ithumele uMbiko wayo Wonyaka wezi-2020/21 kuNgqongqoshe ngokoMthetho Wokuvinjelwa Nokwelashwa Kwezidakamizwa,

I-Central Drug Authority isingathe inkhulumomphendvulwano mayelana nokungalingani okubhekene nabesifazane abanezinkinga zokusebenzisa izidakamizwa.

Isethulo se-Central Drug Authority of South Africa kanye Nokugqama Kwezinjongo ze-NDMP 2019-2024.

Ingxoxo Yenyanga Yabesifazane
I-Central Drug Authority SA Isingeniso
Multimedia
Want to learn more?
Give us a call today

Tel: +27 12 312 7876

Email: info@centraldrugauthority.co.za

Follow Us 

  • Twitter
  • YouTube
  • Facebook
  • Instagram

Offices 

Department of Social 

Development , 134 Pretorius Street , HRSC 

Building, Pretoria 

© 2023 by Central Drug Authority. Developed by Tesile Solutions.

bottom of page