top of page

Ukusetshenziswa Kwezidakamizwa ZesifundazweIzinkundla

Ama-PSAF aqokwa oNgqongqoshe bezifundazwe ukuqinisa amalungu esifundazwe izinhlangano ukwenza imisebenzi ehlobene ngokuqondile noma ngokungaqondile nokubhekana nenkinga yokusebenzisa kabi izidakamizwa.

Basiza amaKomidi Asendaweni Yezidakamizwa Ezisebenza Ngezidakamizwa (LDAC's) ekusebenziseni i-NDMP futhi babikele iSigungu Sabaphathi Bezidakamizwa.

Kungathintwa abakwa-PSAF ukuze bathole ulwazi mayelana namaKomidi Endawo Yezokulwa Nezidakamizwa esifundazweni sabo.

bottom of page