top of page
Oor dieCDA

Gestig ingevolge die Wet op die Voorkoming vir en Behandeling van Middelmisbruik 2008 (Wet No.70 van 2008), Sentrale Dwelmowerheid dien as 'n adviesliggaam met 'n mandaat om teen middelmisbruik te veg.

Die CDA ondersteun inisiatiewe en pogings van relevante belanghebbendes om die plaag van middelmisbruik en verwante maatskaplike euwels te verminder en verseker dat daar samehang, integrasie en samewerking tussen sulke belanghebbendes in die bestuur van middelmisbruik in die land is.

 

Daar word van lede van die Raad verwag om saam met sleutelbelanghebbendes, insluitend die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling, wetstoepassingsowerhede en die Nie-winsgewende Organisasies (NWO)-sektor te werk om middelmisbruik en die uitwerking daarvan op gesinne en gemeenskappe aan te spreek.

bottom of page